Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

samaprawda
3569 fce7
samaprawda
4743 58b2 500
The Other Woman (2014)
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
samaprawda
samaprawda
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
samaprawda
Chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— kochamy ranić - huczu hucz
3819 6a5f

oct4ve:

donedogeit:

kitty so soft the bubbles don’t even pop

OH MY GOD

samaprawda
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viaAinsworthCass AinsworthCass

July 14 2014

samaprawda
3443 4ea8 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass

July 13 2014

samaprawda
0430 4abb
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt

July 12 2014

samaprawda
Reposted by-unnecessary-AinsworthCassawakened

July 10 2014

samaprawda
samaprawda
samaprawda
5363 05c6
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
samaprawda
Reposted frombanshe banshe
samaprawda
Reposted bysusano susano
samaprawda
Reposted byarn arn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...